Innkalling til årsmøte 2021 i Hurdal Båt og snekkeforrening

  • Post author:

Tid: onsdag 10 mars kl 19.00

Sted: Hurdalsjøen hotell

DAGSORDEN ÅRSMØTE:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
  4. Årsberetning 2020
  5. Regnskap 2020, budsjett 2021 og priser 2021
  6. Valg. Forslag på kandidater kan meldes til Per@Solsrud.no eller T.Holtet@online.no Se referat for 2020 hvem som er på valg i 2021
  7. Innkommende saker, saker må være innsendt til styret innen 1/3-2021 på mail Thsoerli@online.no

Kaffe serveres.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen Styret i Hurdal båt og snekkeforening

Legg igjen en kommentar