Epost: hurdalbat@gmail.com
Kontaktpersoner.   Trine Engdal, 477 50 820
                                     Bjørn Rudlang, 416 50 911

"Snekkeodden på en fin dag