Årsmøte 2020

  • Post author:

Det innkalles til Årsmøte i Hurdal Båt og snekkeforening den 13/2-2020 kl 19.

Sted er Dalheim.

DAGSORDEN ÅRSMØTE:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
  4. Årsberetning 2019
  5. Regnskap 2019 og budsjett 2020
  6. Valg, Forslag på intereserte kan meldes til Per@Solsrud.no eller T.Holtet@online.no
  7. Innkommende saker, saker må være innsendt til styret innen 8/3-2018 på mail Thsoerli@online.no

Kaffe serveres.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i Hurdal båt og snekkeforening

Legg igjen en kommentar